O projekcie


Z wielką przyjemnością zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w projekcie pn. „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” skierowanego do uczniów klas I – III w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w okresie od 20.05.2014 r. do 31.07.2015 r. pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Innowacyjny Program Nauczania (IPN) będzie wykorzystywał metodę projektu oraz kształcenie postaw przedsiębiorczości. IPN dostosowany zostanie do potrzeb i możliwości ucznia a jego innowacyjność będzie dotyczyć umiejętności myślenia matematycznego, naukowego, posługiwania się TIK, uczenia się.

Jeśli jesteś nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego; z pasją rozwijasz indywidualne zainteresowania młodego człowieka; chcesz pobudzać uczniów do działania bez względu na różnice wiekowe; stawiasz na rozwój kompetencji; szukasz jak skutecznie wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – ten projekt jest dla Ciebie!

Zgłoś się już dziś! Rekrutacja trwa do 25 czerwca 2014 r.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w edukacji wczesnoszkolnej poprzez opracowanie i wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania wraz z obudową dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych. Nasz projekt to szansa dla szkoły na otrzymanie Innowacyjnego Programu Nauczania wraz z obudową dydaktyczną gotową do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych w klasach I – III. Dla nauczyciela to okazja do zapoznania się z nowymi metodami nauczania i wprowadzania nowych narzędzi nauczania wczesnoszkolnego dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia. Dla uczniów klas I-III to możliwość pełniejszego rozwoju i zdobycia wiedzy poprzez zabawę.
W trakcie realizacji projektu zapewniamy nauczycielom wsparcie dydaktyczne w postaci szkoleń w zakresie opracowania innowacyjnego programu nauczania i przygotowujących do jego wdrożenia.

Grupa docelowa obejmuje:

 • 5 szkół podstawowych, w tym placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) prowadzące kształcenie w klasach I – III, w szczególności z obszarów gmin wiejskich i wiejsko – miejskich z województwa kujawsko – pomorskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego, które w roku szkolnym 2014/ 2015 prowadzą oddziały klas pierwszych.
 • 5 oddziałów klas I x 20 uczniów (łącznie 100 uczniów),
 • 5 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkołach, którzy wyrażą gotowość wdrożenia innowacyjnego programu nauczania.

W trakcie projektu dodatkowo zostaną opracowane narzędzia dydaktyczne komplementarne z IPN:

 • plansze interaktywne,
 • filmy dydaktyczne,
 • specjalistyczna diagnoza uczniów klas I,
 • karty pracy dla uczniów,
 • przykładowe scenariusze zajęć dla klas I – III,
 • zbiór ćwiczeń do pracy w domu.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

– dla uczniów:

 • bezpłatny komplet kart pracy,
 • zbiór ćwiczeń do pracy w domu,
 • wyniki diagnozy na etapie wdrażania projektu,
 • ciekawe zajęcia prowadzone metodą projektu kształcące myślenie naukowe, doświadczenie i eksperymentowanie.

– dla szkoły:

 • nieodpłatny dostęp do zasobów innowacyjnego programu nauczania wraz z całą obudową dydaktyczną,
 • możliwość oceny, konsultacji i recenzji IPN i obudowy dydaktycznej,
 • dobrze przygotowani nauczyciele do pracy z uczniami kl. I – III,
 • pozytywna opinia zadowolonych rodziców, których dzieci osiągać będą sukcesy edukacyjne,
 • podniesienie atrakcyjności placówki poprzez udział w innowacyjnym projekcie.

–  dla nauczyciela:

 • 32 – godzinne szkolenie z zakresu opracowania i wdrożenia IPN,
 • możliwość nieodpłatnej pracy na innowacyjnym programie nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, które pozwolą na zindywidualizowany rozwój potencjału uczniów, w tym szczególnie o specjalnych potrzebach (6 i 7 latki),
 • narzędzia do diagnozy uczniów,
 • dostęp do strony www projektu i zamieszczonych tam narzędzi pracy z uczniami,
 • wynagrodzenie za dokonanie oceny, konsultacji, testów tworzonego IPN i narzędzi dydaktycznych,
 • stała opieka opiekuna merytorycznego przez cały okres realizacji projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny
Dyrektorów szkół zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje o rekrutacji znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce Rekrutacja.

Na wszystkie pytania związane z udziałem w projekcie odpowie nasz zespół projektowy. Zapraszamy do kontaktu!

Biuro Projektu
Global Trade Industry
ul. Szosa Lubicka 168 B, 87-100 Toruń
tel. kom. 506 064 185
e-mail: projekt@global-industry.eu

Agnieszka Dziedzic
Koordynator projektu
„Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”

_____________________________________________________________________________

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA OFERTOWE:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 02/ZO/UPM/2014
Lipiec 2, 2014

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA PRODUKCJĘ MULTIMEDIALNĄ FILMÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiotem zamówienia była produkcja multimedialna filmów edukacyjnych dotyczących pracy metodą projektu do obudowy dydaktycznej Innowacyjnego Programu Nauczania dla klas I – III w edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia wybrany został Wykonawca: Szkoła Uwodzenia Sp. z o. o., ul. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę i spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym nr 02/ZO/UPM/2014 z dnia 02.07.2014 r.
Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/ZO/UPM/2014 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/UPM/2014
Czerwiec 26, 2014

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA PRODUKCJĘ MULTIMEDIALNYCH PLANSZ INTERAKTYWNYCH

Przedmiotem zamówienia była produkcja multimedialnych plansz interaktywnych, które są elementem obudowy multimedialnej innowacyjnego programu nauczania (IPN) dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia wybrany został Wykonawca: eduintegrator sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę i spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym nr 01/ZO/UPM/2014 z dnia 26.06.2014 r.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/UPM/2014