Powrót
Sprawdź
odpowiedź
Czytaj
Powstałe hasło zapisz alfabetem Morsa używając odpowiednio kropek i kresek.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -