Powrót
Sprawdź
odpowiedź
Czytaj
Następne
pytanie
Poprzednie
pytanie
POLECENIE
Wpisz liczby 2, 4, 5 i 7 tak, aby w każdej linii poziomej i pionowej suma liczb była nieparzysta.