Rekrutacja


Projekt realizowany jest w okresie od 20.05.2014 r. do 31.07.2015 r. pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie. 

Rekrutacja zakończona

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH SZKÓŁ DO PROJEKTU PN. 
„UCZEŃ PRZERÓSŁ MISTRZA”

1.  Szkoła Podstawowa im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej – Pigża (woj. kujawsko – pomorskie)
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I  – Poznań (woj. wielkopolskie)
3. Zespół Szkół w Niechanowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika –
Niechanowo (woj. wielkopolskie)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika – Czarnożyły (woj. łódzkie)
5. Szkoła Podstawowa nr 137 -Łódź (woj. łódzkie)

 

LISTA REZERWOWA SZKÓŁ DO PROJEKTU PT. „UCZEŃ PRZERÓSŁ MISTRZA”

1. Szkoła Podstawowa nr 120 – Łódź (woj. łódzkie)
2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza – Niesułków (woj. łódzkie)
3. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – Dźwierszno Małe (woj. wielkopolskie)
4. Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń – Łódź (woj. łódzkie)
5. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera – Przeźmierowo (woj. wielkopolskie)
6. Zespół Szkół nr 1 – Stryków (woj. łódzkie)

W procesie weryfikacji szkół brano pod uwagę następujące kryteria:

1. Co najmniej jednak szkoła z obszaru województwa objętego wsparciem, w tym co najmniej 1 szkoła z obszaru wiejskiego/ miejsko – wiejskiego.

2. Minimum 20 uczniów w kl. I w roku szkolnym 2014/ 2015.

3. Dostęp uczniów klasy I do tablicy interaktywnej

4. Dostęp szkoły do Internetu.

5. Doświadczenie oddelegowanego nauczyciela w pracy z uczniem metodą projektu.

6. Motywacja nauczyciela do pracy z uczniem zdolnym.

7. Doświadczenie szkoły w realizacji projektów edukacyjnych z metodą projektu.

8. Deklaracja kontynuacji pracy z IPN przez 2 kolejne lata po zakończeniu projektu.

 

____________________________________________

W trakcie realizacji projektu zapewniamy nauczycielom wsparcie dydaktyczne w postaci szkoleń w zakresie opracowania innowacyjnego programu nauczania i przygotowujących do jego wdrożenia.

Grupa docelowa obejmuje:

  • 5 szkół podstawowych, w tym placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) prowadzące kształcenie w klasach I – III, w szczególności z obszarów gmin wiejskich i wiejsko – miejskich z województwa kujawsko – pomorskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego, które w roku szkolnym 2014/ 2015 prowadzą oddziały klas pierwszych.
  • 5 oddziałów klas I x 20 uczniów (łącznie 100 uczniów),
  • 5 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkołach, którzy wyrażą gotowość wdrożenia innowacyjnego programu nauczania.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny
Dyrektorów szkół zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje na temat projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” znajdziecie Państwo w zakładce O projekcie.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla szkoły

 Pobierz (Doc) 

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

 Pobierz (Doc) 

Regulamin rekrutacji

 Pobierz (Pdf) 

Wzór umowy współpracy ze szkołą

 Pobierz (Pdf) 

Deklaracja nauczyciela

 Pobierz (Pdf) 

Deklaracja szkoły

 Pobierz (Doc) 

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

 Pobierz (Doc) 

Deklaracja Udziału Szkoły w Projekcie

 Pobierz (Doc) 

Oświadczenie Nauczyciela

 Pobierz (Doc)