Zapytanie ofertowe ZO nr 02-UPM-2014


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA PRODUKCJĘ MULTIMEDIALNĄ FILMÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiotem zamówienia była produkcja multimedialna filmów edukacyjnych dotyczących pracy metodą projektu do obudowy dydaktycznej Innowacyjnego Programu Nauczania dla klas I – III w edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia wybrany został Wykonawca: Szkoła Uwodzenia Sp. z o. o., ul. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę i spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym nr 02/ZO/UPM/2014 z dnia 02.07.2014 r.
Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

  • ZAPYTANIE OFERTOWE ZO nr 02-UPM-2014 (Pobierz)

Zasubskrybuj do naszego newslettera