ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/UPM/2014


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA PRODUKCJĘ MULTIMEDIALNYCH PLANSZ INTERAKTYWNYCH

Przedmiotem zamówienia była produkcja multimedialnych plansz interaktywnych, które są elementem obudowy multimedialnej innowacyjnego programu nauczania (IPN) dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na w/w przedmiot zamówienia wybrany został Wykonawca: eduintegrator sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę i spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym nr 01/ZO/UPM/2014 z dnia 26.06.2014 r.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/UPM/2014 (Pobierz)

Zasubskrybuj do naszego newslettera